0

دماسنج

قیمت،خرید،انواع دماسنج جیوه ای،دیجیتال جهت اندازه گیری دما و حرارت  محیط از داروخانه آنلاین دارورسان

دماسنج و رطوبت سنج محیط دو وسیله ساده و با اهمیت و بسیار کاربردی هستند.وجود دماسنج محیط در هر خانه ای تقریبا نیاز است ولی محیط هایی که کودک در آن باشد تهیه دماسنج هوا ضروری است.با استفاده از رطوبت سنج و دماسنج های محیطی می توانیم به صورت بهتر و مطمئن تر از مواد غذایی، دارو و ...نگه داری کنیم .

انواع دماسنج

دماسنج معمولی و یا جیوه ای

این دماسنج به عنوان یک دماسنج محیطی، لوله باریک شیشه ای با دو انتهای بسته می باشد که در یک انتها مخزنی استوانه ای یا کروی دارد. مایع دماسنجی که می تواند الکل یا جیوه باشد داخل این مخزن را پر کرده است. این نوع ترمومتر به دماسنج های جیوه ای معمولی معروف هستند. وقتی این دماسنج در محیط گرم قرار داده می شود مایع درون آن منبسط شده و مایع داخل آن بالا می آید. 

دماسنج گازی

این نوع دماسنج دارای مخزنی با حجم ثابت است که مقداری گاز با فشار تحت کنترل داخل آن وجود دارد. با قرار گرفتن این دماسنج  در محیط گرم فشار گاز داخل مخزن افزایش پیدا کرده و این افزایش فشار با فشارسنج تعیین و دما محاسبه می شود.

انواع دماسنج پزشکی 

دماسنج جیوه ای پزشکی

دماسنج جیوه ای پزشکی که دارای دقت اندازه گیری 1/0 می باشد، دارای درجه بندی 35 تا 42 درجه سانتی گراد می باشد. نشانه های دقیق بودن یک دماسنج مانند درجه بندی ریز، باریک بودن لوله دماسنج و دیواره بسیار نازک شیشه ای را این نوع دماسنج داشته و آن را بسیار دقیق برای اندازه گیری دمای بدن کرده است. وجود انحنا در انتهای این دماسنج های پزشکی به این دلیل است که وقتی بعد از گرفتن دمای بدن، به محض جدا شدن از بدن بیمار وقتی مایع دماسنجی دچار انقباض می شود، سریع از لوله پایین نرود.

دماسنج دهانی دیجیتال

این دماسنج دیجیتال بدن از طریق تماس با بدن و به شکل دهانی، زیر بغلی و یا مقعدی استفاده می شود. این دماسنج ها به صورت و اندازه های مختلفی ساخته شده و سریع ترین و دقیق ترین نوع دماسنج می باشد. طرز استفاده از آن به این شکل است که ابتدا درجه صفر شده سپس در محل مورد نظر از بدن فرد قرار گرفته و صدای بوق نشان دهنده زمان خواندن دما می باشد. این نوع دماسنجها هر چند وقت یکبار باید با یک ترمومتر جیوه ای کالیبره شوند.

دماسنج گوشی (ear thermometer) 

دردماسنج گوشی یک سنسوری وجود دارد که تابش های فروسرخی که از پرده صماخ گوش گسیل می شود را می گیرد. با این دماسنج خیلی سریع دمای گوش درونی با قرار دادن آن داخل گوش اندازه گیری می کنند. مزیت این دماسنجاندازه گیری دمای بدن در هنگام خوابیدن کودک است.

دماسنج غیرتماسی پزشکی 

این دماسنج که به نام دماسنج تفنگی یا پیشانی معروف است با نزدیک کردن در فاصله 1 تا 3 سانتی متری به پیشانی فرد، در عرض چند ثانیه دما را با صدای بوقی نشان می دهد. دقت این دماسنج ها بالا بوده و در بازه دمایی 30 تا 42 درجه سانتی گراد می باشد.

 

خرید انواع دماسنج از داروخانه آنلاین دارورسان

می توانید دماسنج مناسب با نیاز خود را از داروخانه آنلاین دارورسان خریداری کنید.