0

فتق بند

قیمت،خرید،معرفی انواع فتق بند در مدل های مختلف در دارو خانه آنلاین دارورسان

فتق نوعی از بیماری های شکمی است که در اثر تضعیف لایه های درونی عضلات این ناحیه یا همان شکم، جداره شکم یا دیافراگم پاره یا کشیده می شود. به شکل ساده تری می توان گفت فتق به معنی تغییر محل ارگانهای بدن به سایر حفره ها یا بافت های مجاور آن است. 

انواع فتق بند

فتق بند کشاله ران

 در این فتق ما برجستگی در ناحیه کشاله ران و یا درون کیسه بیضه را داریم و این نوع از فتق در مردان بسیار شایعتر از زنان است و فتق بند مخصوص این ویژگی طراحی شده است.

فتق بند رانی

برجستگی در قسمت بالای ران ایجاد شده و در زنان بیشتر از مردان دیده می شود و فتق بند رانی توانایی جلوگیری از درد در این مورد را بخوبی اجرا میکند.

فتق بند نافی

این نوع فتق بند زمانی استفاده میشود که برجستگی در اطراف ناف ایجاد می شود و در صورتی اتفاق می افتد که عضلات اطراف ناف نتوانند کاملاً آن ناحیه را بپوشانند.

فتق بند برشی

این نوع فتق بند در محل عمل جراحی قبلی روی جدار شکم ایجاد شده بسته میشود و بعلت جدا شدن عضلات از یکدیگر در محل عمل جراحی پیشین بوجود می آید و میتواند باعث تسکین درد چشمگیری شده و ناحیه های مذکور را تثبیت کرده و از محل عمل شده به خوبی محافظت میکند.

 

خرید محصولات ارتوپدی،فتخ بند از داروخانه آنلاین دارورسان

فتخ بند و انواع آن را می توانید از داروخانه آنلاین دارورسان تهیه کنید.